Semináře a webináře

Semináře akreditované pro DVPP a online webináře.


Vzhledem k současné situaci kolem nemoci Covid-19, neplánujeme v následujících týdnech žádné semináře, které by vyžadovaly fyzickou přítomnost účastníků. Pravidelně však nabízíme online webináře a online akreditované semináře (viz níže).


Doplňující informace o těchto webinářích/seminářích získáte také na e-mailu podpora@vcelka.cz nebo tel. č. +420 799 512 123. Kontaktujte nás zde také v případě zájmu o soukromý online hodinový webinář (viz varianta 1) pro větší počet pedagogů/specialistů (7 osob a více). Rádi Vám v tomto ohledu vyjdeme vstříc :).


1. Online webinář
(hodinový, informační, zdarma)

Pro velký zájem je Vám k dispozici VIDEO ZÁZNAM ONLINE WEBINÁŘE "Začínáme se Včelkou", který pravidelně organizujeme ve spolupráci s AV MEDIA a lektorkou Mgr. Martinou Štikarovskou. 

Termíny: další termíny webinářů s Mgr. Martinou Štikarovskou jsou plánovány na podzim 2021 
→ pokud máte o krátký webinář pro větší počet kolegů zájem ještě ve školním roce 2020/2021, kontaktujte prosím Včelka podporu
Témata:
Začátečníci: Začínáme se Včelkou / Mírně pokročilí: Včelka pro distanční výuku
Trvání:
1 hodina
Cena:
zdarma

Máte předběžný zájem o online účast na začátečnickém či mírně pokročilém online webináři na podzim 2021?
Vyplňte nám prosím FORMULÁŘ ZDE a my Vás o dalších termínech přednostně informujeme.

Lektorka semináře: Mgr. Martina Štikarovská
ZŠ Brno, Botanická 70, 602 00 Brno


2. Online akreditovaný seminář
(osmihodinový, odborný, placený - možno hradit i ze Šablon)

Téma: Výuková podpora žáků se zaměřením na čtenářskou gramotnost (čtení, psaní, počáteční psaní) s možností využití online aplikace Včelka
Termín:
PODZIM 2021, VIDEO POZVÁNKA
Trvání:
9:00 - cca 16:00, (8 vyučovacích hodin + přestávky)
Místo:
online, intuitivní místnost Whereby
Cena:
2 000 Kč
Recenze: ZDE
(z dob, kdy probíhaly tyto akr. semináře prezenčně)

Jak se přihlásit na (online) akreditovaný seminář?
Další termín online akreditovaného semináře je předběžně plánován na podzim 2021.
V případě dotazů můžete vždy kontaktovat naši podproru na e-mailu podpora@vcelka.cz nebo na tel. č. +420 799 512 123.

Obsah akreditovaného semináře:
Účastníci semináře získají kompetence pro porozumění problematice čtenářské gramotnosti v kontextu problematiky rozvoje čtenářských kompetencí u žáků s běžným i atypickým vývojem (u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) v prostředí společného vzdělávání na základní škole.

Cílem je také získat přehled a informace o možnostech začlenění interaktivních online pomůcek do výuky. Účastníci se naučí zatraktivnit výuku a zvýšit pozornost dětí pomocí digitálních cvičení promítaných na projektor nebo interaktivní tabuli. Dozví se, jakým způsobem rozvíjet žáky jak se specifickými poruchami učení (např. dyslexií) tak s nespecifickými poruchami (např. se špatnými motivačními faktory). V praktické části si osvojí práci s online aplikací pro skupinovou i individuální výuku.

 1. Teoretické přístupy k osvojování si čtení a psaní (fonologický a vizuální model); předpoklady ke čtení a psaní
 2. Výhody a nevýhody využití interaktivních online pomůcek ve výuce
 3. Rozvoj techniky čtení
 4. Fonologické dovednosti
 5. Rané gramotnostní dovednosti při psaní
 6. Čtenářská gramotnost (porozumění čtenému)
 7. Trénink percepčních funkcí, soustředění a paměti s využitím interaktivních her
 8. Skupinová práce ve výuce s využitím online aplikace
 9. Individuální práce s žáky v hodinách


Lektorka akr. semináře:
PaedDr. Renata Wolfová
Speciální pedagog s 30 letou praxí s dětmi vyžadujícími speciální vzdělávací přístupy v oblasti rozvoje čtenářských, psacích, jazykových a matematických dovedností. Je spoluautorkou online aplikace Včelka na podporu čtenářských dovedností. V současné době má vlastní praxi, ve které uplatňuje hloubkové a komplexní řešení problémů. 

Publikační a lektorská činnost PaedDr. Renaty Wolfové:

 1. Kucharská, A., Mrázková, J., Wolfová, R., Tomická, V. : Školní speciální pedagog. Praha: Portál 2013
 2. Wolfová, R. Výuka matematiky na ZŠ, aneb když se dětem nedaří
 3. Spoluautorka online aplikace Včelka na podporu čtenářských dovedností www.vcelka.cz
 4. Spoluautorka scénáře k DVD (Čtení a psaní jako základ gramotnosti, včasná péče o žáky s problémy ve čtení a psaní)
 5. Akreditované přednášky pro Dyscentrum Praha


Doplňující lektorka akr. semináře: Mgr. Tereza Philippová 


O aplikaci Včelka:
Online výukový program Včelka zlepšuje úroveň čtenářských dovedností a pomáhá dětem při obtížích se čtením, zejména dětem s dyslexií. V souladu se současnými přístupy se zaměřuje na rozvoj techniky čtení (přesnost, plynulost, rychlost), procvičování potřebných funkcí pro rozvoj čtení a psaní (fonologických dovedností, fonologické paměti, koncentrace, zrakového vnímání a dalších dovedností) a porozumění čtenému textu.